ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται σε ειδικό κιβώτιο στα Κέντρα εξυπηρέτησης του Πολίτη και η απόδειξη παραλαβής θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς

Attachments:
Ενημερωτικό Έντυπο για επίδομα τέκνου 2020[Ενημερωτικό Έντυπο για επίδομα τέκνου 2020]682 Kb
Έντυπο Αίτησης για επίδομα τέκνου 2020[Έντυπο Αίτησης για επίδομα τέκνου 2020]499 Kb

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ