Saturday, 14 October 2017 19:53

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το εδάφιο 2 του άρθρου 19 των περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμων του 2001 έως 2015, τροποποιεί τη Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στις 19/5/2017, με αρ.5013, στο Τμήμα Β, του Κύριου Μέρους της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) της σημείωσης 11 με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

(δ) Για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το ποσό των €10, μόνο για το ένα παιδί και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής για τα δρομολόγια που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (γ) της παρούσας Σημείωσης. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, με περισσότερα από ένα παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το ποσό των €10, μόνο για το ένα παιδί και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής για τα δρομολόγια που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (γ) της παρούσας Σημείωσης. Θα παραχωρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή ή εκπρόσωπο της, χωρίς χρέωση, εισιτήρια που αντιστοιχούν στο μηνιαίο κόμιστρο των €10 με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών.

Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 6η Οκτωβρίου 2017.

 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ