ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2017 Π.Ο.Π.Ο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2017

Attachments:
Download this file (Τελικό καταστατικό μετά την έγκριση.docx (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ).pdf)ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2017[ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2017]751 Kb

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ